FAQ: Araba Pert Nasıl Olur?

Araba hangi durumlarda perte çıkar?

Kaza neticesinde aracın hasar görmesi sonucu, aracın onarımı için harcanacak tutarın araç sigorta / rayiç değerine yakın olması durumunda (aracın %60-70 veya daha fazla oranda hasar gördüğü durumlarda ), bu araçlar “ pert araç”, “ pert -total” olarak değerlendirilmektedir.

Aracım pert oldu kasko ne kadar öder?

Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düştükten sonra kalan kısmı sigortalıya öder ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır.

Aracın pert olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bunlardan bir tanesi sigorta şirketleri aracılığı ile şase numarası bilgileri verilerek. Bir diğer öğrenme olanağımız ise 5664 e mesaj atarak öğrenebiliriz. 5664 e atlın mesajlarda pert kaydı vardır diye yazmaz. Gelen mesajda araçta ağır hasar kaydı vardır diye bir ibare varsa o araçta pert kaydı olduğu anlamına gelir.

Pert olan aracın parası ne zaman ödenir?

4- Kasko Pert Ödeme Süresi Genel şartlarda uyarınca bir tazminat ödemesi olan pert ödemesi; hasar ihbarı eksiksiz yapılması ve hasara eksper atanmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içerisinde ödenmelidir.

You might be interested:  Araba Nasıl Park Edilir Bilmiyorsan Öğren Burdan?

Araç pert işlemleri ne kadar sürer?

Hasar alan araç pert olursa, tazminat ödemesi ortalama 45 gün sürer. Bu süre sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir.

Trafik sigortası karşı tarafın hasarının ne kadarını öder 2020?

Trafik sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazalar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapıyor. Örneğin; bir kaza anında taraflardan biri %30, diğeri %70 oranında kusurluysa, her iki taraf kusuru oranında karşı tarafın hasarını ödüyor.

Pert araç fiyatı nasıl belirlenir?

Bu bedel aracın hasarının gerçekleştiği andaki piyasa bedeli üzerinden hesaplanıyor. Araç yeni alındığı zaman piyasa bedeli 200 bin TL üzerinden belirlenerek sigortası yapıldıysa birkaç sene sonra aracın pert durumunda ödenecek tutar 200 bin TL üzerinden hesaplanmaz. Aracın o anki piyasa değeri bedelleri belirliyor.

Pert rayiç bedel çalışması ne demek?

Bir kaza sonrasında aracın perte çıkmış olduğu ekspertiz raporu ile kanıtlandığı takdirde sigorta yaptıran araç sahibine, aracın rayiç bedeli ödenir. Fakat ödenen bu rayiç bedelle, aracın hasarlı ve hasarsız tüm parçaları, bölümleri, diğer bir deyişle aracın tüm hakları artık sigorta şirketine ait olur.

Pert oranı yüzde kaç?

Kaza sonrası, aracın onarımı için harcanacak bedelin araç rayiç bedeline yakın olması yani aracın %60-70 oranda hasar görmesi durumunda bu araçlar pert araç olarak nitelendirilir. Tam hasarlı araçlar ve ağır hasarlı araçlar pert araç olarak tanımlanır.

Aracın pert kaydı silinir mi?

Özellikle hafif hasarlı araçların, zaman zaman pert hasarlı olarak kayıtlara işlendiği görülür. Aracın değerini ciddi derecede etkileyen bu hasar kayıtları, Sigorta Bilgi Merkezi’ne yapılan itiraz sonucunda silinebilir.

Ağır hasar olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kaza sonrası yapılan ekspertiz raporlarına göre aracın masrafları sıfır değerine yakın bir aralıkta olursa ağır hasarlı olarak işlem görür. Burada aracın yapım masraflarının %70 oranı ve üzerinde çıkması ağır hasar kaydının açılarak trafiğe çıkmasını tehlikeli hale getirir.

You might be interested:  Sık sorulan: Araba Tutmaması Için Ne Yapmalıyız?

Değer kaybı parası nasıl alınır?

Değer kaybı için başvurmak istediğinizde hasar tespit tutanağı, servis raporu, ekspertizden alınan belge, sigorta poliçesi, tanık olarak gösterilecek kişilerin listesi ve kaza sonrasında çekilen fotoğrafları ilgili şirkete iletmeniz gerekir.

Engelli aracı pert olursa ÖTV ödenir mi?

Taşıt alımlarında uygulanan bu vergiden, engelliler muaf tutuluyor. Engelli, araç alırken ödemediği ÖTV ‘yi bu kez aracı satarken ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca, yeni alacağı araçta da ÖTV avantajından yararlanamıyor. Bunda, aracın çalınması ya da herhangi bir nedenle pert olması istisna oluşturmuyor.

Kasko parası ne zaman yatar?

Sigorta şirketi talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz bir şekilde ulaştırılması ve zararla ilgili ödemeye herhangi bir engel bulunmaması halinde ekspertiz raporunun da tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde sigortalıya ödeme yapmak ile yükümlüdür.

Pert süreci nasıl işler?

Pert /Hasarlı araçlardasigorta süreci şu şekilde işliyor. Servise çekilen aracınıza atanan eksper gelip hasar tespiti yapacak. Bu tespit sonucu belirteceği raporda aracınızın yapım maliyeti aracınızın rayiç bedelinin %70i olması ve aşması durumunda aracınıza pert kaydı tutulacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *