Hızlı Cevap: Pert Araba Ne Demek?

Ağır hasar ve pert aynı şey mi?

Herhangi bir trafik kazasında ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen araçlar, ağır hasarlı ya da pert araç olarak adlandırılır. Pert kaydı ise kasko sigortasına göre aracın kaza sonucunda, araç değerinin %70’i ve üzerinde bir maddi kayba uğraması durumunda gündeme gelir.

Pert kaydı olan araç alınır mı?

Pert araç alacak kişilerin kasko yapılmadığı bilgisini bilmesi gerekiyor. Oldukça riski oluşturacak durumlar olması nedeniyle, pert veya ağır hasar kayıtlı araçlar tercih edilmiyor.

Pert kaydı neye göre verilir?

Pert araç kasko şirketlerinin uyguladığı sigorta politikasına göre belirlenir. Pert kaydı olan araçlarda kaza sonrası sigorta şirketi, aracın tamirat bedelini ve hurda değerini toplar. Eğer toplam masraf, aracın kasko değerinden fazlaysa araca pert kaydı konulur ve trafikten çekme belgesi verilir.

Pert araç nasıl olur?

Kaza neticesinde aracın hasar görmesi sonucu, aracın onarımı için harcanacak tutarın araç sigorta / rayiç değerine yakın olması durumunda ( aracın %60-70 veya daha fazla oranda hasar gördüğü durumlarda ), bu araçlar “ pert araç ”, “ pert -total” olarak değerlendirilmektedir.

You might be interested:  Araba Silme Bezi Nasıl Olmalı?

Ağır hasar kaydı olunca ne olur?

Pert kayıtlı olan bir araç can ve mal güvenliğini riske atması gerekçesi ile trafikten men edilmektedir. Pert araç olarak sınıflandırılan araçlar, aracın %70 ya da daha fazla oranda hasar alması sonucu bu sınıflandırılmaya girer. Ağır hasar kaydı da, pert kaydı da aracın “Tehlikeli araç” sınıfına girmesine neden olur.

Ağır hasar kaydı nasıl hesaplanır?

Kaza sonrası yapılan ekspertiz raporlarına göre aracın masrafları sıfır değerine yakın bir aralıkta olursa ağır hasarlı olarak işlem görür. Burada aracın yapım masraflarının %70 oranı ve üzerinde çıkması ağır hasar kaydının açılarak trafiğe çıkmasını tehlikeli hale getirir.

Rakamsız ağır hasar kaydı nedir?

Bunlardan birinde rakamsız, miktar yazmayan ya da bedelsiz ağır hasar kaydı yazarsa bunun anlamı şudur: Sigorta firması ile araç sahibi anlaşmışlardır ve aracın kasko değeri araç sahibine ödenmiştir. Bu durumda aracın tamiri sigorta firması tarafından yapılacak demektir.

Tutarsız hasar kaydı nedir?

Sigorta şirketleri bir araç için sizlere ödeme veya onarım gibi bir harcama yaptığında aynı zamanda bu tutar hasar kaydı olarak araca işlenmektedir. Eğer aracın yalnızca tutanakta adı geçiyorsa, masrafları elden karşılanarak onarıldı ise tutarsız belirtilmeden hasar kaydı işlenir.

Araba pert olursa ne olur?

Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düştükten sonra kalan kısmı sigortalıya öder ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır.

Pert olan aracın parası ne zaman ödenir?

4-Kasko Pert Ödeme Süresi Genel şartlarda uyarınca bir tazminat ödemesi olan pert ödemesi; hasar ihbarı eksiksiz yapılması ve hasara eksper atanmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içerisinde ödenmelidir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sıfır Araba Satışları Ne Durumda?

Arabanın pert olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Pert kaydı olan aracı iki şekilde öğrenebiliriz. Bunlardan bir tanesi sigorta şirketleri aracılığı ile şase numarası bilgileri verilerek. Bir diğer öğrenme olanağımız ise 5664 e mesaj atarak öğrenebiliriz. 5664 e atlın mesajlarda pert kaydı vardır diye yazmaz.

Pert olan araca ne kadar ödeme yapılır?

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki her araç pert olmaz. Aracınız pert olabilmesi için onarım bedeli kaza öncesi araç bedelinin %40 ‘ını geçmesi gerekli. Diyelim ki sizin piyasa değeri 100000 TL olan bir aracınız olsun. Aldığınız hasar sonucunda ilgili firma onarım bedelini 45000 TL olarak belirledi.

Pert süreci nasıl işler?

Pert /Hasarlı araçlardasigorta süreci şu şekilde işliyor. Servise çekilen aracınıza atanan eksper gelip hasar tespiti yapacak. Bu tespit sonucu belirteceği raporda aracınızın yapım maliyeti aracınızın rayiç bedelinin %70i olması ve aşması durumunda aracınıza pert kaydı tutulacaktır.

Sovtaj bedeli ne demek?

Hasarlı kıymetin değer kaybetmemiş olan bölümleri satıldığında sigorta şirketi bir gelir elde eder. Sigorta şirketi bu geliri, sigortalıya ödemesi gereken tazminat bedelinden düşürür. Düşürülen bu bedel sovtaj bedeli olarak kayıtlara geçer.

Aracın pert olmasına kim karar verir?

Aracın Perte Çıkıp Çıkmadığını Kim Belirler? Aracınızın sigorta şirketleri tarafından pert olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uzmanlar tarafından verilecek olan ekspertiz raporuna göre belirlenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *