Okuyucular soruyor: Araba Perte Çıkarsa Kasko Ne Kadar Öder?

Kasko pert aracın yüzde kaçını öder?

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki her araç pert olmaz. Aracınız pert olabilmesi için onarım bedeli kaza öncesi araç bedelinin %40 ‘ını geçmesi gerekli.

Pert araç fiyatı nasıl belirlenir?

Bu bedel aracın hasarının gerçekleştiği andaki piyasa bedeli üzerinden hesaplanıyor. Araç yeni alındığı zaman piyasa bedeli 200 bin TL üzerinden belirlenerek sigortası yapıldıysa birkaç sene sonra aracın pert durumunda ödenecek tutar 200 bin TL üzerinden hesaplanmaz. Aracın o anki piyasa değeri bedelleri belirliyor.

Kazada araba perte çıkarsa sigorta ne kadar öder?

Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düştükten sonra kalan kısmı sigortalıya öder ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır.

Kasko aracın tamamını öder mi?

Kasko sigortası, hazırlanan poliçe kapsamında kaza sonucu oluşan zararın bir kısmını ya da tamamını karşılayabilir. Araç sahiplerinin Trafik Sigortası yaptırması zorunludur. Yani, sürücüler trafik sigortası yaptırmadan aracınızı kullanamıyor ancak, kaskoyla ilgili böyle bir mecburiyetleri yoktur.

You might be interested:  Araba Yağı Kıyafetten Nasıl Çıkar?

Araç rayiç bedeli nasıl öğrenilir?

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından internet sitesi aracılığıyla yayınlanan ve her ay güncellenen kasko değer listesi, kasko hasar ödemelerinde kaynak olarak kullanılır. Aracın değerini öğrenmek için sigorta şirketleri ya da araç sahipleri, kurumun internet sitesinde yer alan listeyi inceleyebilmektedir.

Araç rayiç bedeli ne demek?

Araçlar için tespit edilen rayiç bedel, araçların yıldan yıla değişen modelleri ve özellikleri ile o günkü koşulların sahip olduğu piyasa değeridir. Rayiç bedellerinin belirlenmesi için yeni yasalara göre ikinci el araç satan internet sitelerinden referans alınır.

Pert bedeli neye göre belirlenir?

Aracınızın pert olarak değerlendirilmesi için oldukça ağır bir hasar almış olması gerekir. Hasarın büyüklüğünün ne kadar olması gerektiği konusunda net bir oran yok. Ancak genel kabul olarak aracın yapım masrafı toplamının, piyasa fiyatının %70’ine ulaşması durumda araç ” pert ” olarak nitelendirilir.

Pert kararı neye göre verilir?

Kaza neticesinde aracın hasar görmesi sonucu, aracın onarımı için harcanacak tutarın araç sigorta / rayiç değerine yakın olması durumunda (aracın %60-70 veya daha fazla oranda hasar gördüğü durumlarda), bu araçlar “ pert araç”, “ pert -total” olarak değerlendirilmektedir.

Pert araç bedeli ne zaman ödenir?

4-Kasko Pert Ödeme Süresi Genel şartlarda uyarınca bir tazminat ödemesi olan pert ödemesi; hasar ihbarı eksiksiz yapılması ve hasara eksper atanmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içerisinde ödenmelidir.

Ağır hasar kaydı kaç tlden başlar?

Kaza sonrası yapılan ekspertiz raporlarına göre aracın masrafları sıfır değerine yakın bir aralıkta olursa ağır hasarlı olarak işlem görür. Burada aracın yapım masraflarının %70 oranı ve üzerinde çıkması ağır hasar kaydının açılarak trafiğe çıkmasını tehlikeli hale getirir.

You might be interested:  Soru: Yurt Dışından Araba Nasıl Getirilir?

Trafik sigortası karşı tarafın hasarının ne kadarını öder 2020?

Trafik sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazalar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapıyor. Örneğin; bir kaza anında taraflardan biri %30, diğeri %70 oranında kusurluysa, her iki taraf kusuru oranında karşı tarafın hasarını ödüyor.

Değer kaybı neye göre hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplama formülü, hasar miktarına ve kilometre katsayısına göre belirlenir. 75.000 km ile 149.000 km arasında yol kat eden tüm araçların katsayı çarpanı yeni düzenlemeyle aynı alınır. Araçtaki toplam değer kaybı; baz değer kaybı, hasarın boyutu ve aracın yıpranma düzeyi çarpılarak elde edilir.

Hangi araçlara kasko yapılmaz?

Hangi Model Araçlara Kasko Yapılmaz? Kasko sigortası yapılırken “ kasko yaş sınırı” dikkate alınmaktadır. Araç kasko yaş sınırı, 15 yaş olarak belirlenmiştir. Türkiye Sigortalar Birliği esaslarına göre aracın yaş sınırı 15 yılı aşıyorsa sigorta şirketleri aracı güvence altına alamazlar.

Kasko ne gibi durumlarda ödeme yapmaz?

Aracın periyodik bakım veya onarımının aksatılması nedeniyle araçta meydana gelen paslanma, çürüme ve yıpranma nedeniyle oluşan hasar kasko sigortası tarafından karşılanmaz. Kaza sonucu oluşan hasar teminat limitleri kapsamında karşılansa da, sürücünün olay yerini terketmesi durumunda sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Kasko ne kadar sürede ödeme yapar?

Kasko Hasar Ödeme Süresi Hasara ilişkin ekspertiz raporunun teslim edilmesinden sonra genellikle 10 gün içerisinde hasar ödemesi yapılır. Sigorta şirketleri, hasarın oluşmasından ve belgelerin teslim edilmesinden sonra 45 iş günü içerisinde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *