Sık sorulan: Icralık Araba Nasıl Kurtarılır?

Araç üzerindeki haciz ne zaman düşer?

İİK’nin. 106.-110. maddelerine göre ise, alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilir. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Hacizli araba devredilir mi?

‘ hacizli aracın satışının yasak olmadığı ve aracın hacizli olarak satılıp haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği ‘ açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

Hacizli araba yakalanırsa ne olur?

Hacizli araç yakalama süresi, bir diğer adıyla araç bağlama olarak da anılabiliyor. Hacizli araçlar, trafiğe çıktığında trafik ekipleri tarafından trafikten men edilebiliyor. Bu sayede, arabanın üzerine haciz koyduran kişi de arabanın satışını yaparak borcunu tahsil etmiş oluyor.

Icralık araç satışı nasıl olur?

İcra dairesine satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılması için talep ve masraf yatırılır. Kıymet takdirine itiraz olmaması durumunda kesinleştirilerek, icra müdürlüğünde satış günü alınır. Satışa ilişkin tebligatlar, yazışmalar ve satış ilanı yaptırılır. Satış gününde de ihaleye çıkarak satışı gerçekleşmiş olur.

Araç üzerindeki haciz hemen kalkar mı?

Yanlışlıkla koyulan araba haczinin kaldırılması için öncelikle haczi koyan icra dairesine bir itiraz dilekçesi yazılır. İcra dairesi bu itirazı reddederse aynı itiraz bu sefer yetkili İcra Mahkemesi’ne yapılır. Mahkeme haczin sehven koyulduğunu tespit ederse araba üzerindeki haciz derhal kalkar.

You might be interested:  FAQ: Araba Boya Çizikleri Nasıl Giderilir?

Aracımda hak mahrumiyeti var ne demek?

Bu tür durumlarda araçları olan kişilerin araçları üzerindeki tüm hakları, şartlar yerine getirilene kadar el konulmaktadır. Genel olarak hak mahrumiyeti olarak adlandırılan bu tür durumlarda, kişilerin araçlarını satabilmesi mümkün değildir.

Hacizli Araç Satışı olur mu?

Haciz işleminin amacı borçlunun mal ve hakları aracılığı ile alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktır. Taşınır mallara konulan haciz, icra dosyasına 6 ay süre ile işlem yapılmadığı takdirde düşmektedir. Bir araç hacizli de olsa satışı yapılabilir. Aracın satışının yapılmasının önünde bir engel yoktur.

Hak mahrumiyeti olan araç satılır mı?

Aracın üzerinden kredi ya da başka bir durumdan dolayı hak mahrumiyeti (rehin) bulunuyorsa bu durumda da satış yapılamamaktadır. Trafik Cezaları: Satış yapılmadan önce kontrol edilmesi diğer bir nokta ise trafik cezalarıdır.

Hacizli mal satılabilir mi?

Bir gayrimenkul üzerinde haciz bulunabilir. Hacizler satışa engel değildir. Satış, gayrimenkulün üzerindeki hacizle birlikte yapılır. Şayet alan çıkar ise hacizli olarak satılır.

Arabamda haciz var ne yapmalıyım?

Araçta yakalama emrinin kalkabilmesi için icra işleminin yapılmaya başlanmasından sonra karşı tarafa borcu olanın borçlarını alacaklıya ödeyip hiçbir şekilde borcunun olmaması gerekir. Borçlu taraf, tüm borçları alacaklıya ödedikten sonra bunu avukatları ile icra dairesine iletir.

Rehinli araca çekme belgesi alınır mı?

Araca yazılan cezalar, rehinler ya da hacizler ödenerek plaka trafiğe teslim edildikten sonra çekme belgesi alınır. Aracın bandrolü olmadığı için artık trafiğe çıkamaz. Bu nedenle çekme belgeli araç alırken üzerinde rehin ya da haciz var mı diye endişe edilmesine gerek yoktur.

Icra satış ihalesi nasıl yapılır?

Birinci ve ikinci taşınmazların satışı ihalesi icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *